Special Specimen

hello, hola, salam, nei ho, salut, dzień dobry, howzitgaun, shalom, namaste, haai, ya'at'eeh, sawa dee-ka, Dia duit
Tree Swallows

Tree Swallows

Osprey in flight

Osprey in flight

Procesión del Señor del Monte

Procesión del Señor del Monte

Plaza de toros

Plaza de toros

Procesión del Señor del Monte

Procesión del Señor del Monte

Lake Chapala, Mexico

Lake Chapala, Mexico